USB连接器、拨动开关、船形开关、微动开关、轻触开关、自锁开关, VC、DC插座-深圳市艾联特电子科技有限公司
 
产品列表

 
所有产品
 
 

 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
TYPE C 6PIN 母座直 
TYPE C 6PIN 母座直
TYPE C 24PIN 四脚 
TYPE C 24PIN 四脚
TYPE C 24PIN沉板短体8.0M 
TYPE C 24PIN沉板短体8.0M
TYPE C 24PIN双排贴片&nbs 
TYPE C 24PIN双排贴片&nbs
TYPE C 24PIN贴片公头SMT& 
TYPE C 24PIN贴片公头SMT&
TYPE C 公头24PIN双排贴片&n 
TYPE C 公头24PIN双排贴片&n
TYPE C 夹板母座 L=( 
TYPE C 夹板母座 L=(
USB 3.1 C Type沉 
USB 3.1 C Type沉
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
PJK-218沉板式 
PJK-218沉板式
PJK-259沉板式 
PJK-259沉板式
PJK-262沉板式 
PJK-262沉板式
PJK-265沉板式 
PJK-265沉板式
PJ-205 
PJ-205
PJ-205C 
PJ-205C
PJ-208 
PJ-208
PJ-208A 
PJ-208A
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
PJ-6010 
PJ-6010
PJ-601B 
PJ-601B
PJ-6020 
PJ-6020
PJ-6030 
PJ-6030
PJ-6040 
PJ-6040
PJ-605A 
PJ-605A
PJ-608B 
PJ-608B
PJ-6100 
PJ-6100
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
DC-001C 
DC-001C
DC-002C 
DC-002C
DC-011B 
DC-011B
DC-011C 
DC-011C
DC-027A 
DC-027A
DC-029A 
DC-029A
DC-031A 
DC-031A
DC-033 
DC-033
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
TC-2401 
TC-2401
TC-2402 
TC-2402
TC-2403 
TC-2403
TC-A03-15 
TC-A03-15
TC-1183 
TC-1183
TC-1183B 
TC-1183B
TC-1183C 
TC-1183C
TC-1183E 
TC-1183E
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
MSK-12COO(1P2T) 
MSK-12COO(1P2T)
MSK-12C01(1P2T) 
MSK-12C01(1P2T)
MSK-12C01-07(1P2T) 
MSK-12C01-07(1P2T)
MSK-12C03-07(1P2T) 
MSK-12C03-07(1P2T)
MSK-12C13 
MSK-12C13
MSK-12D18A 
MSK-12D18A
MSK-12D18(1P2T) 
MSK-12D18(1P2T)
MSK-12D19(1P2T) 
MSK-12D19(1P2T)
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
SS-11G01(1P1T) 
SS-11G01(1P1T)
SS-12D00(1P2T) 
SS-12D00(1P2T)
SS-12D03(1P2T) 
SS-12D03(1P2T)
SS-12D06(1P2T) 
SS-12D06(1P2T)
SS-12D07(1P2T) 
SS-12D07(1P2T)
SS-12D13(1P2T) 
SS-12D13(1P2T)
SS-12E17(1P2T) 
SS-12E17(1P2T)
SS-12E21(1P2T) 
SS-12E21(1P2T)
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
PCB-4001 
PCB-4001
PCB-4002 
PCB-4002
PCB-4003 
PCB-4003
PCB-4037 
PCB-4037
PCB-6006(6P2C.4C.6C) 
PCB-6006(6P2C.4C.6C)
PCB-6007(6P2C.4C.6C) 
PCB-6007(6P2C.4C.6C)
PCB-6014(6P2C.4C.6C) 
PCB-6014(6P2C.4C.6C)
PCB-8015A 
PCB-8015A
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
SIM-001-6P 
SIM-001-6P
SIM-002-6P 
SIM-002-6P
SIM-003-8P 
SIM-003-8P
SIM-004-6P 
SIM-004-6P
SIM-005-8P+1 
SIM-005-8P+1
SIM-007-7P 
SIM-007-7P
SIM-008-7P 
SIM-008-7P
SIM-009-6P 
SIM-009-6P
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
DB9-01P 
DB9-01P
DB9-01S 
DB9-01S
DB15-12P 
DB15-12P
DB15-12S 
DB15-12S
DB15-01S 
DB15-01S
DB15-11S 
DB15-11S
DB24-01S 
DB24-01S
DB24-02S 
DB24-02S
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
BC-5A 
BC-5A
BC-5B 
BC-5B
BC-010A 
BC-010A
BC-111(5.4) 
BC-111(5.4)
BC-112(5.4H) 
BC-112(5.4H)
BC-112A(5.4H) 
BC-112A(5.4H)
BC-113 
BC-113
BC-113A 
BC-113A
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
DSW-401 
DSW-401
DSW-402 
DSW-402
DSW-402/PT 
DSW-402/PT
DSW-403 
DSW-403
DSW-603/C 
DSW-603/C
DSW-702 
DSW-702
DSW-801 
DSW-801
DSW-802 
DSW-802
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
T(R)-001 
T(R)-001
T(R)-002 
T(R)-002
T(R)-003 
T(R)-003
T(R)-003B 
T(R)-003B
T(R)-004 
T(R)-004
T(R)-004A 
T(R)-004A
T(R)-004B 
T(R)-004B
T(R)-004C 
T(R)-004C
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
KFC-5.8A 
KFC-5.8A
KFC-5.8B 
KFC-5.8B
KFC-7.0A 
KFC-7.0A
KFC-7.0C(单排) 
KFC-7.0C(单排)
KFC-8.0A 
KFC-8.0A
KFC-8.45F 
KFC-8.45F
KFC-8.5X13 
KFC-8.5X13
KFC-10.0 
KFC-10.0
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
101V-1 
101V-1
101 
101
101A 
101A
101B 
101B
101E 
101E
101C 
101C
101D 
101D
101F 
101F
101G 
101G
33 
33
950A 
950A
18A 
18A
1303A 
1303A
1303B 
1303B
1304A 
1304A
1704A 
1704A
1705A 
1705A
7C 
7C
12B 
12B
14A 
14A
15A 
15A
15B 
15B
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
WK-01 
WK-01
WK-01A 
WK-01A
WK-02 
WK-02
WK-03 
WK-03
WK1-01 
WK1-01
WK1-G02 
WK1-G02
WK1-G03 
WK1-G03
WK1-04 
WK1-04
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
KCD1 BS 
KCD1 BS
KCD1 
KCD1
KCD1 B1 
KCD1 B1
KCD1 BW 
KCD1 BW
KCD1 B3 
KCD1 B3
KCD1 B4 
KCD1 B4
KCD1 B4 201 
KCD1 B4 201
KCD1 B4/T-201 
KCD1 B4/T-201
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
KA03-2 
KA03-2
KA03-3M 
KA03-3M
KA03-3ML 
KA03-3ML
KA03-20T 
KA03-20T
KA03-4 
KA03-4
KA03-2X4 
KA03-2X4
KA04 
KA04
KA09 
KA09
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
AV1-8.4-3B 
AV1-8.4-3B
AV2-8.4-05 
AV2-8.4-05
AV2-8.4-06 
AV2-8.4-06
AV3-8.4-11 
AV3-8.4-11
AV3-8.4-12D 
AV3-8.4-12D
AV3-8.4-06B 
AV3-8.4-06B
AV3-8.4-14D 
AV3-8.4-14D
AV4-8.4-07/PB 
AV4-8.4-07/PB
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
AC-01 
AC-01
AC-02 
AC-02
AC-03 
AC-03
AC-04 
AC-04
AC-05 
AC-05
AC-06 
AC-06
AC-07 
AC-07
AC-08 
AC-08
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
0.3S-1X-Npwb 
0.3S-1X-Npwb
0.5B2-1-NP 
0.5B2-1-NP
0.5B2-2-NA-Y 
0.5B2-2-NA-Y
0.5B2-3-NA-Y 
0.5B2-3-NA-Y
0.5K-A-NPB(short) 
0.5K-A-NPB(short)
0.5K-AS-NPWB 
0.5K-AS-NPWB
0.5K-AX-NPWB 
0.5K-AX-NPWB
0.5K-CS-NPWB 
0.5K-CS-NPWB
 
 

       本产品目录里的规格为简单规格,使用时请参阅正式交货规格书。

 
 
13XX系列 
13XX系列
13XX系列 
13XX系列
13XX系列 
13XX系列
13XX系列 
13XX系列
13XX系列 
13XX系列
13XX系列 
13XX系列
13XX系列 
13XX系列
12XX系列 
12XX系列
 
 
全球资源

我们的全球销售和营销机构统一提供给我们客户优质的服务。该机构的组织结构确保了我们从设计到制造,做到了真正的配合无间。无论客户在哪里设计或制造其产品,我们的机构均能确保所做出的决策和提供的服务创造最大的客户价值

 

 

深圳市艾联特电子科技有限公司
SHENZHEN ALT ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

地 址:广东深圳宝安松岗街道华美路1号华美工业区1栋
手 机:叶先生 18926519005/李先生
13428950005
电 话:0755-33560709

传 真:0755-81739800
邮 编:518000
E-mail:alt968@163.com

 

 

深圳市宝安区松岗宇玟发五金电子厂
SHENZHEN BAOAN SONGGANG YUWENFA HARDWARD ELECTRONICS FACTORY

地址:广东深圳宝安区松岗镇山门村第二工业区第7栋
电话:0755-81739859
传真:0755-81739800
邮箱:alt988@163.com

©2003-2017 Copyright yuwenfa.
客服
客服(1)
 
客服(2)
 
客服(3)
 
客服(4)
 
客服(5)
 
客服(6)
 
客服(7)
 
客服(8)